Eric de rooij

Erik de Rooij

Naam Eric de Rooij
Beschikbaar voor locaties Coördinator pool van geestelijk verzorgers Amsterdam-Diemen
Bereikbaar U kunt mij bereiken per e-mail en 06 47 200201
Levensbeschouwing Humanistisch
Beroep Coördinator geestelijk verzorgers
Persoonlijk professioneel Als coördinator van het Centrum voor Levensvragen zoek ik samen met u naar de geestelijke verzorger die het beste past bij uw vraag en situatie. Ik werk als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en voer individuele- en groepsgesprekken met bewoners, revalidanten en mantelzorgers, veelal mensen die op een moeilijk moment in hun leven gekomen zijn. Het levensverhaal en vragen rondom het levenseinde staan in de gesprekken centraal
Beroepsvereniging Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl) en geregistreerd in SKGV (www.skgv-register.nl)