Jan van den Dorpel

Naam Jan van den Dorpel
Beschikbaar in Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland
Beroep Langdurige ervaring als Geestelijk Verzorger in de ouderenzorg en revalidatie.
Levensbeschouwing Protestant
Persoonlijk professioneel Ik ben een luisteraar. In het luisteren naar levensverhalen van mensen die geconfronteerd worden met lijden, sterven en dood komen bijna als vanzelfsprekend de dingen die er echt (nog) toe doen naar boven. Samen zoeken we al pratend of er misschien tóch woorden zijn voor dat, waar eigenlijk geen woorden voor zijn; of er ankerpunten zijn voor dat waar geen touw aan vast te knopen is; waar lucht is voor dat wat ons de adem beneemt en wat het voor u betekent als die woorden er niet blijken te zijn.
Beroepsvereniging Vereniging van Geestelijk Verzorgers in de Zorginstellingen (www.vgvz..nl) en geregistreerd in SKGV (www.skgv-register.nl).