Peter de Wit

Naam Peter de Wit
Beschikbaar in Regio’s West-Friesland en Purmerend/Waterland (bij ziekte of lange vakantie andere Humanisten bereid tot tijdelijke overname andere regio’s)
Beroep Vrijgevestigd humanistisch raadsman
Levensbeschouwing Humanistisch
Persoonlijk professioneel In de begeleiding van mensen probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij iemands eigen levensverhaal en levensvisie. Ik werk vanuit een open humanistische visie, met de gedachte dat er heel veel antwoorden mogelijk zijn op de vragen van het leven. Hierbij ga ik er vanuit dat in ieder mens bronnen van wijsheid en zingeving aanwezig zijn. Door de jaren heen sta ik steeds meer achter de gedachte dat noodlottige dingen niet voorbestemd zijn. Wel dat we steeds kunnen leren hoe we in mededogen naar ons zelf en naar de ander om kunnen gaan.
Beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Zelfstandig Humanistici (www.pleinH.nl)