Jannie Nijwening

Jannie Nijwening
Naam Jannie Nijwening
Beroep Predikant Doopsgezinde gemeente Den Haag
Beschikbaar voor locaties Zaanstreek
Levensbeschouwing Van huis uit Gereformeerd (synodaal) doopsgezind geworden. Een open, oecumenische instelling
Persoonlijk professioneel “Ik ben eerst opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige en heb 10 jaar op een PAAZ gewerkt. Als vrijwilliger vijf jaar in Belfast gewerkt (jaren 90), daarna als groepswerker in de Jellinek. Sinds 2002 werkzaam als gemeentepredikant”
Beroepsvereniging